[email protected]
  +90 212 266 75 31
EN
EN
SEPTUM CERRAHİSİ
SEPTUM CERRAHİSİ
Ana Sayfa / Septum Cerrahisi

Septum burun boşluğunu iki yarıma ayıran kısmen kıkırdak, kısmen kemik ve her iki yanda üzerlerini kaplayan mukoza tabakalarından oluşan bir yapıdır. İdeal septum tam orta hatta yer alarak sağ ve sol burun hava yollarını eşit boşluklara ayırır. Ancak çoğu zaman durum idealden uzaktır. Tüm nazal septumların %80'inin merkezden sapmalar gösterdiği tahmin edilmektedir. Bu durum genellikle hiçbir soruna yol açmadığından fark edilmez. "Septum deviasyonu" septumun orta hattan kişi için sorunlar çıkaracak düzeyde sapmış olması demektir.

Bu sorunlar "American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery (AAO-HNS)" tarafından şöyle listelenmektedir:

Çok şiddetli deviye burunlarda bu sorun devamlı varken, daha az şiddetli deviasyonlarda ek bir hastalığın eklenmesi sorunları ortaya çıkarabilir. Örneğin hipertansiyon eklenmesi ile daha önce sorun çıkarmayan septum deviasyonu burun kanamalarının nedeni olarak ortaya çıkabilir. Mevsimsel alerjik rinitte mevsim dışında sorun çıkarmayan deviasyon alerji mevsiminin başlamasıyla burun obstrüksiyonuna katkıda bulunur ve üzerine enfeksiyon eklenmesi ile tekrarlayan sinüzite yol açabilir. Yumuşak damak ve dil kökü patolojileri eklenmesi ile uyku apnesine neden olabilmektedir. Yine obstrüksiyona neden olmasa da septumun nazal duvara teması nedeniyle primer baş ve yüz ağrılarının tetiklenebildiğne dair yayınlar son zamanlarda artmaktadır. Böyle baş ağrıları olan hastalar medikal tedavilerden fayda görememekte ve septoplasti ile sonuç alınabilecekken uzun zaman boş yere tedavi edilmektedirler. Septum deviasyonunun çözümü septoplasti veya submüköz rezeksiyondur (SMR). Bu teknikler yüz yılı aşkın süredir kulak burun boğaz doktorları tarafından uygulanmaktadır. Prensibi orta hattan sapan kemik ve kıkırdak dokusunun mukozaya hasar verilmeden çıkarılması ve bazı durumlarda düzeltilerek tekrar yerine koyulması veya çıkarılmadan burun içinde düzeltilmesidir.

AAO-HNS septoplasti veya SMR endikasyonlarını şu şekilde sıralamaktadır:

Nazal havayolunu ölçecek rinomanometri, akustik rinometri gibi objektif metodlar olsa da burnun dinamik yapısı nedeniyle tanı kulak burun boğaz uzmanının klinik gözlemlerine dayanmaktadır. Daha önce de belirtiğimiz gibi semptomların her zaman olmaması, ek patolojilerin katkısı objektif testlerin değerini azaltmakta, bu testlerin işlevini daha çok tedavinin başarısını takipte anlamlı kılmaktadır. Tedavi endikasyonları yukardaki listede de görülebileceği gibi hastanın şikayetlerine bağlıdır. NOSE çalışması septoplasti veya SMR'nin devasyonu olan kişinin hayat kalitesini anlamlı derecede artırdığını saptamıştır. Günümüzde kronik sinüzit nedeniyle yapılan FESS (fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi) prosedürlerinin çoğunda ekspozisyonu artırmak ve/veya obstrüksiyonu düzeltmek için sigorta şirketleri karşılamasa da SMR yapılması gerekmektedir. FESS'e ek olarak SMR yapılan hastaların sadece FESS yapılan hastalara göre anlamlı derecede daha az sinüs enfeksiyonu geçirdiklerini COG-ENT çalışması göstermiştir. Erken dönemde yapılacak SMR veya septoplasti operasyonu daha ilerde gelişebilecek sık burun kanmaları, tekrarlayan sinüzit veya uyku apnelerinin önlenmesine katkıda bulunacaktır. Gelişebilecek hastalıkların önlenmesi, bunları tedavi etmek için harcanacak emek ve masraftan kurtararak ekonomik katkı da sağlayacaktır.

Copyright @ 2016. Prof. Dr. Hasan Tanyeri.
Bu sitede yer alan içerik bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.